People, technology and life

Category: Social networks (Page 3 of 6)

Facebook launches Messenger App; the end for Blackberry?

Last night Facebook launched their new Messenger App. The app is a stand separate app that allows you to quickly exchange messages with your friends. It has notifications and it allows you to send out group messages. These features make it an instant competitor for SMS and other messaging apps that try to provide an alternative to SMS. However, it comes from Facebook, instantly taking along its 750 million active users. These users need to decide whether they want to keep all their communications in one place -Facebook- or whether they are going to spread it over several different services. And I bet you can guess what the answer will be.

Not only will Facebook’s Messenger app be annoying to the telecom providers that see yet more SMS income seep away through its data services, but it might also mean the end to Blackberry. Over the past years Blackberry has been building its userbase more and more on their Blackberry messaging app. And that has gone great so far. Well, except for the occasional London riot. Many people have taken the plunge and spent a good amount of cash on getting a blackberry, because you don’t need much money to have a data connection and sending your text messages is then free. So you are just as connected, only cheaper. The Facebook Messenger app is going to change the reasoning. Now you can grab a cheap Android phone, which are priced below the Blackberry. You can run a Facebook messaging app on, which will do the same as the Blackberry messenger app. But now you can continue your conversation on your computer. Or any other online device. And with the full Facebook app added, you have all the access to your friends online as well. Great for users on a tight budget. And great for Facebook as well, as you only need to connect to be able to message. That makes you want to be friends.

A great step by Facebook. And it leaves me to wonder what will be their next. Though I have a thought or two. For now the Facebook Messenger app will only be available in the US, but it will become more widely available in the future. You can check it out now at the American iTunes store and Android Market.

Google+ might be heading where we want to go

It has been a week and a half since Google launched Google+. As soon as they launched, the discussion started on what Google was trying to achieve. Are they trying to migrate everyone from Facebook to Google through their circular approach? Are they trying to force other networks to be more open for data portability? Or is there something else?
In my personal opinion, Google+ might just be heading where we want to go.

Ok, enough with the cryptic nonsense. What am I trying to say there? Google is aiming at the complete integration of everything. Yes, everything. Once they were just your search engine. Then they became your main source for internet information. Whenever you had a question you turned to them. You asked and they answered with a multitude of possible answers. Then they started to help you out trying to find that obscure email from your mailbox. And you started to trust them with your correspondence, your collaboration documents and your contacts. Google+ only builds on the trend that has already been started. The trend that is called integration.

People like their friends. Fact. We like to spend time with our friends. Fact. We love to share things with our friends. Fact. And when our friends say something is good, we believe them. Fact. In my opinion Google+ is the next step in friend integration. Now Google+ and my friends turn up everywhere. In Gmail, in my calendar and even between my search results telling me who recommended any of those sites. That means that I am being more and more connected. Combine this with Google’s Android phones and Google’s Chrome laptops and we are looking at a fully integrated approach to geo-sensitive inter-friend communication. The future? Probably. By Google? Perhaps, but the race has not been run just yet. We will just have to see.

“Voor mij werkt dat niet”

“Dat is allemaal best leuk wat jij daar mee doet, maar voor mij werkt dat niet.” Een uitspraak die ik vrijwel dagelijks te horen krijg als het gaat om sociale media. Daarna volgt meestal een opsomming van oordelen die de uitspraak kracht bij moeten zetten. Als je verder gaat kijken, dan blijkt dat de meeste oordelen helemaal niet komen uit de eigen ervaring. De meeste oordelen komen van wat anderen er van denken of wat er in de krant gestaan heeft. De meeste oordelen blijken dan ook niets meer te zijn dan vooroordelen.

 

Om goed gebruik te kunnen maken van sociale media, hoef je geen bekende Nederlander te zijn. Je klanten hoeven niet allemaal gek te zijn van techniek, ze hoeven niet de hele dag online te zijn en ze hoeven ook niet jong te zijn. Je product hoeft ook niet iets bekends te zijn, of iets wat iedereen speciaal graag wil hebben. Om goed gebruik te kunnen maken van sociale media, moet je als ondernemer willen ondernemen. En ondernemen betekent in veel gevallen ook investeren. In sociale media is dat al niet anders. Als je een account aanmaakt op een site, daar een half uurtje mee zit te spelen en dan nog geen order binnen hebt, dan is dat normaal. Zo werkt dat.

 

Een paar eenvoudige stappen waardoor sociale netwerken voor iedereen kunnen werken:

Bouw een netwerk op; Zoek mensen op die je al kent en nodig ze uit om ‘vrienden‘ met je te worden.

Deel dingen met je netwerk; Investeer in de mensen in je netwerk, deel informatie met ze, doe dingen voor ze en geef antwoord op hun vragen. Zo verander je connecties in relaties.

Beantwoord vragen; Vaak is er voor leden van een netwerk een gelegenheid om vragen te stellen. Maak daar gebruik van, vooral om je expertise te laten zien aan mensen buiten je netwerk. Maak er geen reclamepraatje van, maar deel kennis. Vaak komen mensen dan later naar jou persoonlijk toe als er nieuwe dingen spelen.

Biedt iets extra’s; Binnen een netwerk is er vaak de mogelijkheid om leden iets aan te bieden. Soms is het te koppelen aan het lidmaatschap, maar soms ook aan een spelelement binnen een netwerk. Dit laatste zien we op dit moment bijvoorbeeld veel bij het inchecken via diensten als Foursquare, Feest.je etc. waar je degene die het vaakst heeft ingecheckt op jouw locatie bijvoorbeeld iets extra’s geeft. Aangezien er om die laatste categorie echt ter plaatse gestreden moet worden, zul je zien dat mensen daarvoor ook vaker gaan komen.

Hou je onderwerp in de gaten; Vaak wordt er veel meer gesproken over het onderwerp waar jij goed in bent dan dat je zelf weet. Zoek regelmatig op jouw onderwerp, zodat je weet wat er speelt en wie er over spreken. Als je wat toe kunt voegen, meng je dan in het gesprek.

Zet die extra stap; Iedereen in het sociale netwerk is jouw potentiële klant. Doe een extra stap voor ze. Al vertaalt dat niet a la minute in omzet, het wordt gewaardeerd en die waardeering zorgt uiteindelijk voor extra omzet en nieuwe klanten door de relatie die je opbouwt.

 

Social media werken voor iedereen, want iedereen gebruikt ze. Soms om ook echt toe te voegen, maar het grootste deel als lezer. Als jij wel toevoegt, dan wordt je dus door veel meer mensen gezien dan je denkt. Dat geldt ook voor de slager op de hoek. Die wekelijkse post van 10 regels op een kookforum met een nieuwe tip om iets aparts te doen met vlees, die maakt het verschil. Daar bouw je naam mee op. En die naam nemen de lezers mee naar buiten, naar hun vrienden. En die vrienden? Die komen langs. Voor vlees.

 

LeWeb10: Jeremiah Owyang: 2011 het jaar van de integratie van social media

Afgelopen donderdag stond Jeremiah Owyang op het podium bij LeWeb in Parijs. Hij sprak daar over de ontwikkelingen in de corporate markt voor sociale media. Alle data die hij heeft zijn internationaal en verzameld bij de grote corporates. Het volledige rapport heet “Report on the Career Path of the Social Strategist”.

Uit het onderzoek is gebleken dat de meeste strategieën van ondernemingen een kortstondig karakter hadden. De meeste plannen liepen niet langer dan twee jaar. Jeremiah noemt 2010 dan ook het jaar van de formatie van sociaal ondernemen.
De aanpak van sociale media valt in 41% van de gevallen onder marketing en in 30% van de gevallen onder de corporate communicatie. De verwachting van Jeremiah is dat dit in de toekomst gaat veranderen. Hij verwacht dat sociale media zullen verschuiven naar support en uiteindelijk per product zal worden opgedeeld naar landen en regio’s. Een onderverdeling die heel logisch lijkt als je ziet wat het effect is van de inzet van sociale media.

Toen ze onderzochten welke modellen er gebruikt worden voor de inzet van sociale media, kwamen ze uit op vijf verschillende modellen.
Gedecentraliseerd: Iedereen binnen het bedrijf kan het starten en uitrollen en het toont zeer authentiek voor de ontvangers. Maar aan de andere kant is het ook rommelig. Sommige punten zijn actiever dan andere, niet iedereen is met elkaar verbonden en uiteindelijk zorgt het ervoor dat je klanten een slechte ervaring krijgen.
Gecentraliseerd: Hierbij wordt alles gecoördineerd vanuit een centrale groep. Meestal is dat corporate communicatie. Het voordeel is dat alles gecontroleerd en consequent is, maar het nadeel is dat het vaak niet authentiek overkomt op de markt.
Hub and spoke: Dit is een schaalbare aanpak. Hierbij werkt een klein centraal team met verschillende business units en/of product teams aan de buitenkant. Het voordeel is dat er meer verantwoordelijkheid genomen wordt door de verschillende onderdelen, het nadeel is dat het langer duurt voor dit model werkt.
Het paardenbloem model: In volwassener organisaties komen we dit systeem tegen waarin verschillende hub and spoke systemen bij elkaar komen.
De volwassener organisaties hebben dit verder uitgebouwd tot het paardenbloem model, ofwel een systeem waarin meerdere hub and spoke systemen bij elkaar komen.
Holistisch of honingraad: In deze opzet kan iedereen binnen een organisatie sociale media gebruiken en ze doen het op een consequente en georganiseerde manier. Mooie voorbeelden daarvan zijn Zappo’s en Best Buy.
Uit het onderzoek is gebleken dat de meerderheid van de organisaties nu gebruik maakt van het hub and spoke systeem en dat er al een aantal zijn die de stap naar het paardenbloem model maken. Het op een na populairste model is het gecentraliseerde model.

De uitgaven aan sociale media worden voor een groot deel bepaald door hoe volwassen een organisatie is in het gebruik van sociale media. Dit is duidelijk in de presentatie terug te zien.

De verwachting is dat 2011 het jaar is van de integratie van sociale media door grote ondernemingen. Op de vraag wat de interne doelen zijn voor sociale media voor het komende jaar antwoordde bijna de helft dat het meetbaar maken van de return on investment het belangrijkste doel is voor het komend jaar. De verwachting is dat hier een grote markt ontstaat voor organisaties die in staat zijn het effect te meten. Daarnaast zal het ook een goed jaar gaan worden voor organisaties die social business weten te integreren in corporate websites. Toen de verantwoordelijken gevraagd werd waaraan ze verwachten hun budget voor sociale media uit te gaan geven in 2011, dan blijkt uit de grafiek dat alle uitgaven aan sociale media zullen stijgen. Het gaat niet om hele grote groei, maar wel om een gestage groei die per onderdeel zo rond de 10% ligt.
De ervaring die een organisatie heeft in het inzetten van sociale media bepaalt in grote mate waaraan het geld wordt uitgegeven. De grootste groei in de algemene lijn wordt gezien bij het inhuren van mensen om de strategie uit te voeren. Maar startende organisaties vertrouwen op traditionele bureaus, waar de ervaren organisaties steeds vaker kiezen voor sociale media specialisten in plaats van traditionele bureaus.

Jeremiah geeft organisaties ook advies over waar ze hun geld het beste aan kunnen uitgeven. Daarbij begint hij te zeggen dat je de juiste mensen in moet huren. Social media goeroes, ninja’s en mensen die zich op de borst kloppen vanwege hun aantallen volgers zijn naar zijn mening onbelangrijk. Je moet als organisatie business program managers inhuren of mensen die sociale media zien als een programma dat gedraaid wordt met duidelijk doelen. Kies altijd eerst voor zakenmensen en daarna pas voor mensen met grote aantallen volgers, is zijn devies.
Wees pragmatisch over het inzetten van sociale media in de corporate website. Als je een grote button op je site zet met daarin “Volg ons op Facebook” of “Volg ons op Twitter”, dan doe je je eigen organisatie geen plezier. Waarom niet? Omdat je net veel geld geïnvesteerd hebt om mensen op je site te krijgen en dan stuur je ze weg naar netwerksites. Als je succes wilt hebben met sociale media voor je eigen organisatie, link dan niet naar buiten, maar integreer de functies uit de sociale netwerken in je eigen site, zodat mensen er op jouw site mee aan de slag kunnen. In zijn presentatie geeft Jeremiah Owyang ook nog de acht stadia van integratie van sociale media in sites. Hij geeft hierover tijdens zijn presentatie niet meer informatie, maar hij heeft hier al eens eerder een blogpost over geschreven.
Als derde zegt hij dat als je adverteert, dat je je dan niet moet richten op het adverteren met behulp van skyscrapers, advertenties die over hele sites uitgesmeerd worden, of andere manieren van passief adverteren. Als je wilt adverteren, maak dan gebruik van advertenties die ervoor zorgen dat mensen er over gaan praten, de advertentie door gaan sturen, of hem als leuk aanmerken op Facebook bijvoorbeeld. Dit bevorderd mond op mondreclame en geeft je het meeste waar voor je geld.
Zijn vierde advies is om een leger van onbetaalde promotors van je merk te ontwikkelen die van je merk houden en die om die reden anderen willen helpen om ook van je merk te houden. Dit is ook een schaalbaar model. Een webcare team is geen schaalbaar model, want je kunt nooit genoeg mensen inhuren om met iedereen een persoonlijk gesprek te hebben. Daarnaast reageert een webcare team vaak alleen op negatieve uitingen. En dat leert consumenten een verkeerd gedrag aan. Zo leren ze dat de beste manier om hulp te krijgen is dat ze op een merk afgeven tegenover hun vrienden. Daarom is dit een veel betere aanpak.
Ook raadt hij aan om gebruik te maken van schaalbare systemen zoals Social Customer Relationship Management en Social Media Management Systemen om zo sociale media beter te integreren in het relatie management van de organisatie.
Als laatste geeft hij nog aan dat het belangrijk is om te leren goed te meten volgens de ROI piramide. Dit betekent ook dat de juiste cijfers bij de juiste personen terecht moeten komen. Zie ook de ROI piramide in de presentatie. De meest gemaakte fout hierbij is dat de directie cijfers krijgt over volgers en retweets. Dat werkt niet. Geef deze groep zakelijke cijfers zoals omzet, reputatie en klanttevredenheid. Daar kunnen ze mee werken.

Hieronder staan de slides die Jeremiah Owyang heeft gebruikt en de video van zijn presentatie.

Verontwaardigd over de huldiging? Tijd voor actie NOS!

Sinds bekend is geworden dat de KNVB de rechten voor het uitzenden van de huldiging heeft verkocht aan SBS, heerst er  verontwaardiging op de verschillende sociale media. En daar zijn natuurlijk ook wel redenen voor. Maar dit is tegelijk de mogelijkheid voor de NOS om de kracht van haar sociale netwerk te laten zien. Miljoenen genieten van haar uitzendingen via de televisie, maar ook via het internet en de mobiele applicaties trekt de NOS veel kijkers. Het zou dan toch ook prachtig zijn als de NOS er nu voor zou kiezen om de KNVB in haar oranje hemdje te zetten door alsnog een uitzending te maken op basis van beelden die door haar netwerk worden verzorgd. En het is niet onmogelijk. Misschien is de kwaliteit van de beelden niet altijd wat we van de NOS in HD gewend zijn, maar het gevoel van ‘aanwezig zijn’ en ‘saamhorigheid’ krijg je natuurlijk ultiem als je vanaf honderden mobiele telefoons een verslag voorgeschoteld krijgt gestuurd vanuit de NOS regie met commentaar van Jack van Gelder en de andere vaste commentatoren.

NOS, ga ervoor! Er zit meer in het oranjelegioen dan de onderhandelingen over een sublicentie jullie kunnen bieden.

(Wil je meedoen of vind je dat de NOS het gewoon moet doen, laat dat dan weten op twitter of hier in de comments.)

Haal er meer uit, ontmoet iemand (#marcom10 twitterlunch)

Ik ga graag naar evenementen en beurzen etc. Voor een deel omdat ik wil zien wat er op de markt te doen is, voor een deel om te zien hoe anderen zich presenteren en voornamelijk om anderen te ontmoeten. Bij #marcom10 is dat vandaag al niet anders.

Vroeger moest je maar afwachten wie je tegenkwam. Meestal liep je mensen mis en hoorde je later dat die-en-die en zo-en-zo er ook waren. Nu is dat anders. Door het gebruik van hashtags op twitter, kan ik nu een veel beter beeld krijgen van bezoekers. En zij van mij. En dan wordt het al snel makkelijker om anderen te ontmoeten. Dus, vandaar ook mijn oproep van vandaag, om eens samen te gaan lunchen. Er zijn gelegenheden genoeg in de RAI bij #marcom10, dus dat moet geen probleem zijn. Mocht je ook zin hebben in een lunch, zeg dan wat tegen me op twitter, stuur een mail naar arne@arnehulstein.nl of gebruik mijn telefoon (06 539 611 38).

Tot straks!

Vodafone Mobile Clicks and the augmented reality of tears of joy

The room was dark and the heat got to both the presenting startups as well as the audience. The setting was the Vodafone Mobile Clicks finals at the Picnic festival in Amsterdam. Up for grabs was 150.000 Euro’s. A big amount in anyone’s book, but for bootstrapping startups the three prices would mean a lot more. IT would mean a new window of opportunity and the possibility to take their company a step further. Finalists Audioboo, Layar, Woobius, My Name is E, Rummble and Mobypicture battled in front of a very critical jury, but never lost that comradery that comes from being a startups together. The emotions ran high with tears for both victorious startups and startups that missed the top three positions. To Audioboo, My Name is E and Rummble all I can say is, guys you’re all on my phone and I loved your presentations.

A great addition to the pack of startups was Woobius, the third place winner. As the only one aimed at an enterprise market, Woobius aims for an audience that is rarely represented at this kind of event. It was awesome to see the surprise of the group, who saw themselves as underdogs, when they heard they could come up to pick up their third price. Congratulations guys and lets stay in touch, I will have some leads for you.

Mobypicture hardly needs any introduction. Mathys has been a friend ever since I met him and I just love his service. During the finale Mobypicture launched no less than 6 new features. An awesome step and something to be proud of. Your second place was well deserved Mathys and I love your passion for shoot and share.

One of Layar’s demonstrations for their new 3D technology is a rocket taking off. It could not have been chosen more appropriately. Since its launch, Layar has swept the world of its feet with its augmented reality browser. The world has been at their feet ever since. Maarten did a presentation which harnessed so much passion that it was impossible to beat. And the rollercoaster continues. Taking first price, the Layar team has seen a great reward for following its dreams. And for Maarten, the last year has been the ride of his life.

Congratulations to you all and I will be seeing more of all of you, I am sure.

Real twitter love for your friends is…

Twitter love

I just had to put this up. Last night Marloes got her laptop stolen. A very unfortunate incident for anyone, but specifically for @Marlooz who makes her money live broadcasting and making video’s with her Mac. Twittering about it struck a chord with many and Michiel Berger started raising money to buy her a new laptop. Now that is twitter love. Rounding up your friends to mean something big to someone by doing something small. It is fantastic. Not because of the laptop, not because of the money. But because of people showing that online relationships are worth it.

If you feel like donating?  Check out @michielb’s instructions. (Btw. the laptop has been paid for now…)

Get a free ticket to Somesso.com in London

We are proud to officially launch the Somesso bloggers program for the Somesso conference in London on Friday May 15. As you will know, the Somesso conference focuses on social media use in corporate environments. As social media keep on gaining interest around the world, more and more corporations are looking into implementing these techniques within their organisations as well as in their communications to the outside world. For this reason, we feel that an active bloggers program is going to be a great addition to what we like to communicate to the corporate world.

For participants in our bloggers program we will have 10 free tickets to the conference available. However, we have attached some rules to the program and the distribution of the tickets.

  • You need to publish at least 4 posts that are related to the Somesso Conference in London on the 15th of May. These can be blogposts, podcasts, videocasts or other publications on the event, event related speakers and interviews or anything else that is related to the Somesso Conference in London. And please use hashtag #smo09 on everything.
  • You need to encourage readers, friends, your online communities, followers etc. to register for the event (this is important and you will see why)
  • You will need to display a badge on your blog with a link to the registration page which will remain visible to the day of the conference. (You can find the badges on www.somesso.com/marketing)

As a member of the bloggers program, you will not go unnoticed. When you register I will send you a personal registration code that you can use on your blog in combination with one of the logo’s at www.somesso.com/marketing. (Mail me for your code, you will need it to be eligable for the ticket!) Besides the fact that being in the bloggers program will give you a chance to win one of the ten free tickets, that code will give your readers a discount of 10%. The interesting part is that as they sign up, you will get that same discount on a ticket you can purchase. As more and more people purchase tickets with your code, you will end up with a free ticket to the event. (Which you can then give away to your readers or otherwise.) As the event comes closer, we will be sending you information on the speakers as well as other event facts. And of course, you are in direct contact with the event organisers, so whatever you feel you need, don’t hesitate to ask. We will also provide an opportunity for bloggers to meet each other and opportunities to interview speakers at the event.

As we mentioned before, we only have 10 free tickets to the Somesso Conference in London available. The chance is that we will be having more bloggers that are interested. For that reason we will be selecting the 10 bloggers that will receive a conference pass based on the sales of tickets from their bloggers code. And when the number of sales would be equal, we will use our judgement based on the articles you have written and the impact they have had in the community. So make sure you spread the word as much as possible to get that free ticket.

If you have any questions, just get in touch with me either through my blog or mail me at somessobloggersprogram@arnehulstein.nl.

Eerste Tweetup Zeeland in Goes

Het zat eigenlijk al even in de pen. Eerder had ik het er al eens over gehad met Corné Wielemaker dat er zo weinig op het gebied van twitter gebeurde in Zeeland. Later sprak ik Edwin Blok die opperde om toch eens een twitter meet te gaan doen in Zeeland. En daarna werd het weer stil. Maar zowel bij Edwin als bij mij bleef het idee toch wel in mijn achterhoofd zitten. En toen zat ik afgelopen woensdag om een andere reden bij Francesco van der Weyde en kwam het weer ter sprake. Tijd voor actie dus.

Na wat kort heen en weer dm-en op twitter hebben we de knoop doorgehakt om de eerste Tweetup Zeeland plaats te laten vinden op 17 april in Café de Post op de Grote Markt in Goes. Daarbij hebben we een nieuwe sociale netwerk site neergezet op tweetupzeeland.ning.com. Francesco van Mediakings heeft daarvoor de styling vrijdag nog geregeld.

En dan gaat het nu vooral nog om de promotie. Want we willen natuurlijk zo veel mogelijk twitteraars bij elkaar hebben in De Post op 17 april. Dus, ken je nog Zeeuwse twitteraars, zegt het voort. Twitter erover, blog erover en ga er mee aan de slag.

Ook sponsors zijn welkom. Het is natuurlijk altijd leuk om een eerste drankje te krijgen of wat borrelhapjes. Tips zijn welkom.

Tot 17 april!

It is all in the numbers, or is it?

Of course it is. After all, don’t we all want more? More impact? More status? More listeners? Look more important? And the only way to do that, is to get higher numbers. So we stack up the numbers on Twitter, Facebook, MySpace, Hyves, Netlog, Ning and whatever your favorite social network is called. And we claim it as succes. “10 ways to get 10,000 extra friends/followers/connections” is something I have seen in my mailbox often over the last couple of weeks. “How I gained 10,000 friends and earned 8K more over the last two weeks”. It is the stuff of peoples’ dreams apparently. And lets face it, it sounds attractive. But how attractive is it, really?

Well, it isn’t. And that is why there is a new trend. Kicking all those contacts that you have not spoken to in the last month and limiting yourself to that intimite circle of friends that really know you well. That solves it all. And you don’t have the trouble of having to follow any other people either. It really relieves your information intake and you can feel much less troubled by all these people you need to catch up with. Or does it?

To be honest, my take on the whole thing is different. Yes, I love to have people follow me. But the main reason for that is that I can follow them. It puts me in the position where I can start building a relationship with them. Even though that might be a bit much to ask with the 1616 people I am currently following on twitter and the 1063 that are following me. But when I do switch on Twitter, it is because I want to catch up with my friends. It is because I want to be in that relationship where we can share what we are doing and what we are about. And that is what social media should be about in my opinion. Sharing relationships. And the numbers? The numbers are all personal. If you can keep up with 20,000 then you could. If you feel you should stick to 50, that is fine too. As long as you remember that the way in which you can handle the relationships is what dictates your numbers.

Monetizing your social network

Over the past couple of weeks, I have received more “how to monetize your network” than in the months before. And frankly, at times I am just amazed of how short sighted people are. The writers of the pieces often talk about how much money they managed to make in a very short timespan. However, this is social media. This is not a lemonade stand.

Social in social media means that you are connecting to people. Whatever way you are going to look at it, if you are connecting to people, you are going to be building relationships. A relationship is probably the most valuable thing you can have. It is the mutual sharing of your life with others. A fantastic phenomenon that we as humans can enjoy. And if you see how easy we do it and how much we love it, you could say that we were made to do it.

Monetizing on your network as most of these mailers see it, is getting as much money out of your social network as you can in the shortest possible timespan. Great. After all, the world is all about money, isn’t it? Wrong. The world is about your relationships. Of course there are relationships which have been made for the reason of being useful for business. And as a default, money gets involved there. LinkedIn is one of the networks that is mainly focussing on business contacts. Here you often connect to people that you have done business with, or that you hope to do business with in the future. However, if you are only about pulling as much money from them as you possibly can, you are connecting to wallets instead of people. And no relationship is going to last if it is only about the money. After all, nobody is going to be very enthusiastic about you if all you care about is their wallet. Relationships are meant to be mutual.So, is there no way to make money off your network? Sure there is.

Cater for the needs of your network. If you are truly connected to people, you know what they are looking for. You know what they need. Or you are able to find out. Then, offer them what you can do. If you can not do what they are looking for, recommend a friend who can. If they are not looking for anything, tell them loosely what you can do and get back to talking about them. For me, that is how I work. Do I make the most money ever on my network? No. Would I like to make more? Sure. Will I do whatever it takes to do it? No. Not in a million years. After all, my network are my friends. I don’t bother every friend I have with what I want to make. Honestly, I don’t. Hpwever, I do know that as people need the services I can provide, they will get in touch with me because of our relationship. After all, who better to realize something for you than someone you know.

Social networks are about being who you are. At LinkedIn you will be more about your business. At Hyves, Facebook and MySpace you will be more about old friends and catching up. At Twitter you will be more about sharing the here and now. How personal you are will vary with these services from superficial (LinkedIn) to very personal (Twitter). But whatever way you look at it, you need to be sharing you. It is about yourself getting out and connecting as you. And thinking about them. Thinking about your contacts and being genuinely interested in what they are all about. That is social media in the long run. Because it all is about the long run. Quick money is nice, but nobody would like to wake up with a couple of grand and a heap of lost relationships to look back upon. Get social. Be yourself. The money will come. Really, it will. But it should not be your main goal.

« Older posts Newer posts »

© 2020 Arne Hulstein

Theme by Anders NorenUp ↑